Project Pablo Neruda

bariton
Quirijn de Lang (bariton)
piano
Eke Simons (piano)
viool
Martin de Deugd (viool)
altviool
Emlyn Stam (altviool)
cello
Kris Barczewski (cello)
contrabas
Huub van de Velde (contrabas)
conga’s
Hans van de Moosdijk (conga’s)

Hierboven ziet u de musici die zich hebben ingezet voor het Pablo Neruda Project. 

Bekijk hier de samenvatting van het concert

Wat is het Pablo Neruda Project?

In 2011 besloot Sonja een vijftal liederen te componeren op gedichten van de beroemde Chileense dichter en Nobelprijswinnaar Pablo Neruda. Over hem en zijn leven leest u op de speciaal aan hem gewijde pagina.

Als de muziek eenmaal gereed is, bedacht en op papier gezet, is uitvoering daarvan het ultieme moment. Quirijn de Lang, bariton en Eke Simons, piano, waren bereid de eerste twee liederen uit te voeren, waarna Sonja voor hen een aparte versie schreef. Luister maar eens naar de prachtige stem van Quirijn en het verfijnde pianospel van Eke.

Het vraagt om meer, om uitvoering en opname in de complete bezetting.

Met behulp van de musici en donateurs is het gelukt dit project te realiseren. Iedereen die heeft meegeholpen heel veel dank!